Hangöby i solnedgången 5.1.2017

Pirjo Nyman

En frisk nordostlig vind och en stark köld har åstadkommit detta vackra konstverk på mattornas torkställ.